Dvorove.Com

Цени

Цени за почистване на дворове в София 0888 033 057

Цени за косене на трева, рязане на храсти, рязане на дървета, събаряне на бараки, извозване на отпадъци от дворни места в града и около града.

Дворове.Ком предлага изгодни цени за почистване на двор в София

Цени за косене на трева до 20 сантиметра височина

Цена за косене на трева от 1000 квадратни метра 0.35 лв. за квадратен метър

Цена за косене на трева от 1500 квадратни метра 0.34 лв. за квадратен метър

Цена за косене на трева от 2000 квадратни метра 0.33 лв. за квадратен метър

Цена за косене на трева от 2500 квадратни метра 0.32 лв. за квадратен метър

Цена за косене на трева от 3000 квадратни метра 0.31 лв. за квадратен метър

Цена за косене на трева от 10 000 квадратни метра 0.30 лв. за квадратен метър

Цена за рязане на храсти и израстъци до 6 линейни метра височина

Цена за рязане на храсти и израстъци от 500 квадратни метра 3.30 лв. за квадратен метър

Цена за рязане на храсти и израстъци от 1000 квадратни метра 2.80 лв. за квадратен метър

Цена за рязане на храсти и израстъци от 1500 квадратни метра 2.50 лв. за квадратен метър

Цена за товарене и извозване на храсти и израстъци от 500 квадратни метра 2.30 лв. за квадратен метър

Цена за товарене и извозване на храсти и израстъци от 1000 квадратни метра 1.80 лв. за квадратен метър

Цена за товарене и извозване на храсти и израстъци от 1500 квадратни метра 1.50 лв. за квадратен метър

Цена за рязане на дървета от 50 до 900 лв. за брой в зависимост от дървото.

Цени за товарене и извозване на дървения и битови отпадъци

Цена за товарене и извозване на дървения и битови отпадъци до 100 кубични метра 55 лв. кубичен метър

Цена за товарене и извозване на дървения и битови отпадъци от 150 кубични метра 45 лв. кубичен метър

Цена за товарене и извозване на дървения и битови отпадъци от 200 кубични метра 35 лв. кубичен метър

Цени за събаряне на дървени или други леки бараки с извозване до депо 60.00 лв. за кубичен метър.

Цената се изчислява когато отпадъците са събрани, натоварени и подредени в каросерията на камиона

Цени за товарене и извозване на строителни отпадъци

Събиране на строителни отпадъци в чували, товарене и извозване до депо.

Минимална цена от 1 до 20 чувала 80 лв.

От 20 до 129 бр. 4,00 лв. за чувал пълен с 25 кг. отпадъци

От 130 до 149 бр. 3,50 лв. за чувал пълен с 25 кг. отпадъци

От 150 до 200 бр. 3,00 лв. за чувал пълен с 25 кг. отпадъци

В цените включваме чували, пълнене, товарене и извозване, включително таксата на депото

Пакетни цени за почистване на двор в София може да получите на телефон 0888 033 057 – цените в сайта са неактуални и подлежат на коментар +/- 1000% минимална поръчка за екип е 380 лв с ДДС